Algemene voorwaarden - Kringloop Noord Oost Veluwe, webshop voor tweedehands artikelen

Algemene voorwaarden en verkoopregelement

Over mogelijke uitzonderingen op huisregels en voorwaarden en in gevallen waarin de voorwaarden en huisregels niet voorzien beslist de bedrijfsleiding

 • KringloopHattem.nl behoudt zich ten alle tijden het recht voor om de inhoud van uw tas te controleren.
 • Bij diefstal schakelen wij ten alle tijden de politie in.
 • Artikelen worden niet geruild.
 • Net binnengebrachte goederen zijn direct voor verkoop beschikbaar, mits het goederen zijn die nadere controle behoeven.
 • Als een artikel niet geprijsd is kan een daartoe bevoegd persoon hiervoor een prijsbepaling maken. Bij twijfel behouden wij ons het recht voor om het artikel eventueel tijdelijk uit de verkoop te halen.
 • Indien er ons inziens sprake is van prijsverwisseling, behouden wij ons het recht voor om een nieuwe prijsbepaling te maken dan wel het artikel eventueel tijdelijk uit de verkoop te nemen.
 • Artikelen die als set geprijsd zijn worden ook als set verkocht (bankstellen, tafel met bijbehorende stoelen, mantelpakjes, e.d.) het staat een ieder vrij de hele set te kopen, en maar een gedeelte mee te nemen. Het overgebleven deel kan dan weer aan de kringloopwinkel geschonken worden.
 • Artikelen dienen via de webshop of contant afgerekend te worden bij ophalen
 • Gekochte goederen dienen binnen 7 dagen opgehaald te zijn, artikelen die langer blijven staan vervallen na deze periode automatisch aan de KringloopHattem.nl
 • Voor in bewaring gegeven door ons verkochte goederen is de KringloopHattem.nl niet verder verantwoordelijk dan het aankoopbedrag.
 • KringloopHattem.nl neemt in principe alle nog herbruikbare artikelen in, een en ander ter beoordeling door ons personeel.
 • Gekochte goederen worden in principe niet teruggenomen. Indien er aannemelijke omstandigheden zijn om de gekochte goederen terug te nemen, dan krijgt u een tegoedbon ter waarde van het besteede bedrag (met aftrek van evt. vervoerskosten)